Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?
Aby  zapisać się na kurs prawa jazdy należy uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK) od starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i zgłosić się z PKK do ośrodka szkolenia kierowców.

Aby uzyskać PKK w starostwie powiatowym, oprócz dokumentów wymienionych poniższej tabeli, należy posiadać:

 • dowód osobisty lub
 • paszport wraz z zaświadczeniem stwierdzającym miejsce zameldowania i numer PESEL.

Zapisy na kursy prawa jazdy prowadzone są w Ośrodku Szkolenia Kierowców Halik odbywają się  w godzinach pracy.
Pomagamy również w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania PKK.

 

Jakie trzeba spełnić warunki, aby rozpocząć szkolenie?

KAT.B

 • wiek 17 lat i 9 miesięcy
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • 1 zdjęcie
 • orzeczenie lekarskie
 • oświadczenie zgody jednego z rodziców lub opiekunów (przed ukończeniem 18 lat)

 

KAT.AM                   

 • wiek 13 lat i 9 miesięcy
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • 1 zdjęcie
 • orzeczenie lekarskie
 • oświadczenie zgody jednego z rodziców lub opiekunów (przed ukończeniem 18 lat)

 

KAT.A 1                   

 • wiek 15 lat i 9 miesięcy
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • 1 zdjęcie
 • orzeczenie lekarskie
 • oświadczenie zgody jednego z rodziców lub opiekunów (przed ukończeniem 18 lat)

 

KAT.A 2                 

 • wiek 17 lat i 9 miesięcy
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • 1 zdjęcie
 • orzeczenie lekarskie
 • oświadczenie zgody jednego z rodziców lub opiekunów (przed ukończeniem 18 lat)

 

KAT.A                           

 • 23 lata i 9 miesięcy lub 19 lat i 9 miesięcy, w przypadku posiadania prawa jazdy kategorii A2 przez 2 lata
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • 1 zdjęcie
 • orzeczenie lekarskie
Początek strony